Η AGB μας παρουσιάζει ένα καινούριο κρυφό μεντεσέ. Τον Eclipse 3.0.    Δείτε το βίντεο.

Μεντεσές για πόρτες με ή χωρίς φλάντζα. Κατάλληλο για κουφώματα αλουμινίου, χάρη στο πάχος της σύνδεσης μεντεσέ 4 mm. Εντελώς αόρατος χάρη στις
μειωμένες διαστάσεις του. Εύκολη εγκατάσταση και καλύμματα. Πυράντοχος.

Το Eclipse 3.0 είναι κρυφός μεντεσές για εσωτερικές πόρτες που συνδυάζει σχεδιασμό, τεχνολογικές λειτουργίες και απλότητα διαχείρισης
και εγκατάστασης.
Έχουν δημιουργηθεί ρυθμίσεις για την εξασφάλιση μακροχρόνιας σταθερότητας και απλότητας χρήσης, όπως αποδεικνύουν οι κυκλικές δοκιμές σύμφωνα
με τον κανονισμό EN 1935. Τρεις απόλυτα ανεξάρτητες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κλειδί allen 4 mm.